top of page

Klachtenprocedure

Wat is een klacht?

Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie. De klacht heeft betrekking tot de door deze organisatie geleverde diensten. Daarnaast wordt er na een klacht een reactie of oplossing verwacht.

Hoe kunt u uw klacht indienen?
Klachten kun u per brief of e-mail bij ons indienen.Voor klachten zijn wij bereikbaar per e-mail via info@mijnkeukenevents.com en per post via Mijn Keuken Events B.V. Haverblok 2 4724 GB Wouw.

Wat gebeurt er nadat ik mijn klacht heb ingediend?

  • U ontvangt van ons binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de klacht, de persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van u klacht en of het een eenvoudige of een complexe klacht betreft.

  • Bij eenvoudige klachten zorgen wij dat u doorgaans binnen twee weken, maar uiterlijk binnen zes weken een reactie van ons hebt ontvangen. Bij complexe klachten hanteren wij een reactietermijn tot uiterlijk 3 maanden. 

  • Als wij onverhoopt toch niet binnen de beloofde termijn kunnen reageren, dan brengen wij u hier tijdig van op de hoogte.

 

Wat gebeurt er als ik niet akkoord ben met de oplossing die Mijn Keuken Events aandraagt?
Indien u niet akkoord bent met de oplossing kunt u hier binnen 1 maand na ontvangst van het antwoord schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Wij zullen aan de hand van het door u aangedragen verweer uw klacht opnieuw beoordelen.

Kan ik mijn klachtdossier inzien?
Als degene die de klacht heeft ingediend hebt u recht op inzage in het door ons opgebouwde klachtdossier. Mijn Keuken Events B.V.  is derhalve verplicht u te allen tijde inzage in uw klachtdossier te geven.

Hoe lang wordt mijn klachtdossier bewaard?
U klachtdossier wordt tot minimaal 5 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

bottom of page